OKLand

ผลิตภัณฑ์  OKLand  แบ่งออกเป็น 3 เทคโนโลยี ได้แก่

– OKLand : Position Pad อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางผู้ป่วย ผลิตจากวัสดุ Visco Elastic Polymer Gel  สำหรับการใช้งานในการจัดท่าผ่าตัด

– OKLand : Adjustable Stirrups อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางสำหรับการผ่าตัดแบบ Laparoscopic Surgery

– OKLand : Patient Return Electrode (PRE) Pad แผ่นรองตัวผู้ป่วยชนิดพิเศษ

OKLand Position Pad

OKLand Position Pad อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางผู้ป่วย ผลิตจากวัสดุ Visco Elastic Polymer Gel  สำหรับการใช้งานในการจัดท่าผ่าตัดแบบ Open Surgery และ Laparoscopic Surgery ช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับและการบาดเจ็บของเส้นประสาท ระหว่างผ่าตัด

OKLand Adjustable Stirrups

อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางสำหรับการผ่าตัดแบบ Laparoscopic Surgery ด้วยการทำงานระบบ Pneumatic ทำให้การปรับท่าต่างๆได้ง่ายดาย ไม่ต้องใช้แรงเยอะ สะดวกต่อผู้ใช้งาน  ช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับและการบาดเจ็บของเส้นประสาท ระหว่างผ่าตัด

OKLand : Patient Return Electrode (PRE) Pad

แผ่นรองตัวผู้ป่วยชนิดพิเศษ ผลิตจากวัสดุ Visco Elastic Polymer Gel สำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องจี้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเบิร์นจากการใช้งานเครื่องจี้ไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน