ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย

Font Awesome 5 Icons
  0-2168-1060 ต่อ 201,202
  08-9134-7779

  salesco1@newlifemed.co.th
      salesco2@newlifemed.co.th
      Salesco3@newlifemed.co.th

ฝ่ายบริการ

Font Awesome 5 Icons
  0-2168-1060 ต่อ 101
  06-2895-7078

  co.service@newlifemed.co.th
      support@newlifemed.co.th

ฝ่ายบุคคล

Font Awesome 5 Icons
  0-2168-1060 ต่อ 302
  06-6114-1700

  hr_nlm@newlifemed.co.th
      hr1_nlm@newlifemed.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ

บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่ )

61/274 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร 0 2168 1060 โทรสาร 0 2168 1063