บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

ถือกำเนิดในปี 2547 ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทครอบครัวนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์
ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย


บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด  
เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2547 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจในการนำเข้า
และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและบริการหลังการขาย
ที่มีมาตรฐานแก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้ก่อตั้ง 2 ท่าน คือ 
คุณอนุภาพ พัฒพิบูลย์ และ คุณกรรณิการ์ แซ่โอ้ว
ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือแพทย์มายาวนาน

การขยายธุรกิจ ของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก เริ่มจากปี พศ.2547 – 2556

บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นสินค้า โดยเฉพาะเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

 -2547  นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ ERBE Elektromedizin GmbH ประเทศเยอรมนี

-2550  นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ร่วมใช้งานของเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ Zhejiang Shuyou Surgical Instrument Co., Ltd. ประเทศจีน  

-2556  นำเข้าและจำหน่ายโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ระบบ SUN LED ผลิตภัณฑ์ S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co.KG ประเทศเยอรมนี.

ช่วงแรก เริ่มจากปี พศ.2547 – 2556

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ พศ.2556 จนถึงปัจจุบัน

เพิ่มและขยายสินค้า เกี่ยวกับห้องผ่าตัด เพื่อให้การขายและบริการ ดำเนินไปอย่างครบวงจร

-2558  นำเข้าและจำหน่ายเจลรองส่วนต่างๆของร่างกายผลิตภัณฑ์ Auckland Medical Polymer(Tianjin) Co.,Ltd ประเทศจีน

-2559  นำเข้าและจำหน่ายเครื่องทำลายมะเร็งระหว่างผ่าตัด (IOeRT) ผลิตภัณฑ์ S.I.T. – Sordina IORT Technologies S.p.A. ประเทศอิตาลี

-2560  นำเข้าและจำหน่ายเตียงผ่าตัด Denyers International ประเทศออสเตรเลีย

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ พศ.2556 จนถึงปัจจุบัน

ปี 2558

บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน เป็น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จากประสบการณ์กว่า 16  ปี ในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันบริษัทฯ จึงเป็นผู้นำตลาดทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการที่มีมาตรฐาน จนได้รับความไว้วางใจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

ปี 2558