กิจกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) และ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น และ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2563