นิว ไลฟ์เมด มอบทุนการศึกษา

บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด โดยคุณอนุภาพ พัฒพิบูลย์ มอบทุนการศึกษา
ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300,000 บาท
กิจกรรมดีๆ ที่เรายังมีต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา