การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามรอบการให้บริการ

ฝ่ายบริการหลังการขาย เข้าให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของลูกค้า ตามโรงพยาบาลต่างๆ ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา