บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

จำหน่ายสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์

More
Level

ERBE VIO 3

We have shaped electrosurgery, developing it into today’s leadingedge operating room technology. This has made us an essential and reliable partner for many users. VIO 3 is yet another of our milestones in technology, following the ICC unit series and VIO 300/200. Utilize the innovative advantages the VIO 3 has to offer

Elevation


Sim.LED

นวัตกรรมใหม่สำหรับโคมไฟผ่าตัด ที่ใช้หลอด LED
ชนิดพิเศษ มาผลิตเป็นตัวกำเนิดแสงสว่าง ซึ่งให้
ความสว่างมากขึึ้น ลดการเพี้ยนของสีของวัตถุ ที่แสงตกกระทบให้น้อยลงช่วยให้มองเห็นบริเวณที่
ทำการผ่าตัดใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และด้วยการออกแบบพิเศษเพื่อช่วยลดการเกิดเงา
มีความคงทนสูง ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 60 Watt สามารถใช้งานได้สะดวกไม่ต้องคอยปรับตำแหน่ง
โคมไฟบ่อยๆ รวมทั้งง่ายสำหรับการดูแลรักษา
การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาต่างๆด้วยระบบการบริการ
หลังการขายที่รวดเร็วและมีมาตรฐาน

Height

IOeRT Intra Operative electron Radiation Therapy

เทคโนโลยี เครื่องฉายรังสีกำจักเซลล์มะเร็ง ระหว่างผ่าตัด IOeRT