ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย

 • 02-1681060-2 ต่อ 201,202
 • 089-1347779
 • salesco1@newlifemed.co.th
  salesco2@newlifemed.co.th
  Salesco3@newlifemed.co.th

ฝ่ายบริการ

 • 02-1681060-2 ต่อ 101
 • 062-8957078
 • support@newlifemed.co.th
  co.service@newlifemed.co.th

ฝ่ายบุคคล

 • 02-1681060-2 ต่อ 302
 • 062-8957078
 • hr_nlm@newlifemed.co.th
  hr1_nlm@newlifemed.co.th

บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่ )

61/274 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร 02-1681060-2 โทรสาร 02-1681063