ประวัติบริษัท

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
ประเภทเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดในโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์ และการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และผู้รับบริการทางการแพทย์

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

นิว ไลฟ์เมด จะสนับสนุนและรับผิดชอบ ต่อ

บุคคล  เราสนับสนุนและรับผิดชอบพนักงานและผู้แทนทุกคนเสมือนคนในครอบครัวและเติบโตไปด้วยกัน

ความเป็นเลิศในบริการ  เราสัญญาจะให้บริการต่อลูกค้าและคนในครอบครัวด้วยใจที่พร้อมให้บริการมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าและคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบ  เรารับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการทำงานของเราอย่างสม่ำเสมอ